1. Biso.pl informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu nie stanowią oferty jakichkolwiek usług czy produktów, a służą tylko i wyłącznie celom promocyjnym i ogólnoinformacyjnym jego użytkowników.

2. Biso.pl nie jest sklepem internetowym, a jedynie stroną informacyjną firmy Biso s.c. Handlowo – Składowo – Usługowa
Martyna Bizdra, Wiktor Sołtys
Piotrowice 173
59-424 Męcinka
Powiat Jaworski, województwo dolnośląskie
NIP:695-000-18-79

3. Otrzymując dostęp do stron niniejszego miejsca sieciowego, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

4. Biso.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, w informacjach zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

5. Strony zawierają linki do innych stron www. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam infomacji i treści.

6. W celu uzyskania dalszych informacji i zapoznania się z naszą szczegółową ofertą zapraszamy do kontaktu z nami oraz do siedziby naszej firmy pod adresem wskazanym w pkt. 2.

Zobacz również:
Prawa autorskie
Polityka prywatności i informacje o cookies