Podstawowym półproduktem nawozów fosforowych jest kwas fosforowy. Aby możliwe było wykorzystanie fosforu do celów nawozowych konieczne jest jego przeprowadzenie w związki chemiczne rozpuszczalne.

Spośród nawozów mineralnych, nawozy fosforowe są dostępne o zróżnicowanym składzie chemicznym, różnej zawartości przyswajalnych form fosforu i odmiennych właściwościach fizycznych.

W naszej ofercie posiadamy następujące rodzaje nawozów NPK :

  • polifoska                6 : 20 : 30
  • polifoska krzem   6 : 12 : 34
  • amofoski               3.5 : 10 :22

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w celu uzyskania więcej informacji